Scroll Top
Het is tijd voor
de volgende stap
HWRG Investments helpt ondernemers in
detachering, consultancy, personeelsbemiddeling
en recruitment
de beste versie van zichzelf te zijn.
Welkom
HWRG optimaliseert, deelt kennis & kunde én biedt toegang tot haar netwerk.
Wij helpen ondernemers in detachering, consultancy, personeelsbemiddeling en recruitment dus om die sprint te maken die er altijd al in zat.
Onze dienstverlening
• Optimalisatie.
• Management.
• Coaching.
• Participatie.
• Kapitaal.
Onze normen en waarden
Fair play en discretie gaan prima samen met knokken voor elke meter winst.

Een greep uit onze projecten en cases:

Project: bedrijfsbrede optimalisatie middelgrote IT-detacheerder
E

en middelgrote detacheerder van IT-personeel in het zuiden van het land heeft HWRG Investments gevraagd op te treden als sparringpartner voor hun directie. Ondanks het grote en kwalitatief hoogwaardige klantenbestand én het uitstekend ingerichte proces om de juiste kandidaten te vinden bij de juiste aanvragen, bleef de winstgroei achter bij de groei in omzet.

De organisatie kende feitelijk twee uitdagingen: Ten eerste de acute noodzaak om het dreigende gebrek aan continuïteit om te zetten in stabiliteit, ook als basis voor toekomstige groei, maar tegelijkertijd waren onvoldoende middelen beschikbaar om te investeren in optimalisatie en stabilisatie.

…het bedrijf heeft nu weer een goed rendement en is klaar voor de toekomst.

Snel te realiseren aanpassingen in het administratieve proces en debiteuren- en crediteurenbeleid vormden de basis voor een snelle verbetering van de liquiditeitspositie op korte termijn. Daarnaast hebben een uitgebreide analyse en aansluitend aanpassingen in het salesproces, het inhuurproces en de medewerkersbetrokkenheid geleid tot hogere marges.

Dit alles is gerealiseerd bij gelijkblijvende tarieven.

Tegelijkertijd is de klanttevredenheid gelijk gebleven en de medewerkerstevredenheid zelfs toegenomen.

Project: verhoging EBIT door optimalisatie inhuurproces
H

WRG heeft bij een landelijke opererende detacheerder een maandelijkse besparing gerealiseerd van 16% op de inhuurkosten van extern personeel, door het inhuurproces in kaart te brengen en een optimalisatietraject te begeleiden. Er was een scheve verhouding tussen eigen personeel en externe flexibele arbeidskrachten ontstaan.

De wens was om deze verhouding recht te trekken, daarmee een besparing te realiseren én tegelijkertijd kennis te borgen en behouden voor de organisatie. Geen nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering en het klantbelang stonden daarbij voorop.

…een besparing van 16%, direct ten gunste van de EBIT…

HWRG heeft in samenwerking met de klant het inhuurproces in kaart gebracht. Er werd gekeken of functies überhaupt wel ingevuld moesten worden en of langdurig extern belegde functies belegd konden worden bij eigen medewerkers. Tevens werd de zogenoemde ‘inhuurketen’ in kaart gebracht. Ook heeft HWRG een nulmeting gehouden resulterend in een score van klanttevredenheid over de bestaande situatie.

Op basis van de rapportage van HWRG heeft de klant inmiddels stap 1 van het optimalisatietraject gezet, namelijk het strakker organiseren van het inhuurproces en het proces ontdoen van onnodige dubbelingen, hetgeen direct resulteert in een besparing van 16% op de inhuurkosten van extern personeel, mét dezelfde score op klant- en leverancierstevredenheid.

Neem contact met ons op

Vertel ons hoe we u en uw bedrijf verder kunnen helpen en kom meer te weten over onze werkwijze.

  Om spam te voorkomen vragen we u de
  onderstaande Captcha te gebruiken.


  Please prove you are human by selecting the flag.

  Adres:

  HWRG Investments

  Adres: Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort
  Tel: (+31) 085-20 19 399
  Email: info@hwrg.nl