Scroll Top

Klantcase: Besparen op inhuurkosten bij een groothandelsbedrijf

De Bespaarders heeft bij een landelijke groothandel met klanten in de horeca en retail een maandelijkse besparing gerealiseerd van 16% op de inhuurkosten van extern personeel, door het inhuurproces in kaart te brengen en een optimalisatietraject te begeleiden. 

Bij het groothandelsbedrijf ontstond een scheve verhouding tussen eigen personeel dat in dienst was van het bedrijf zelf en externe flexibele arbeidskrachten. De wens was om deze verhouding recht te trekken, daarmee een besparing te realiseren én tegelijkertijd kennis te borgen en behouden voor de organisatie. Geen nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering en het klantbelang stonden daarbij voorop.

De Bespaarders heeft in samenwerking met de klant het inhuurproces in kaart gebracht. Er werd gekeken of functies überhaupt wel ingevuld moesten worden en of langdurig extern belegde functies belegd konden worden bij eigen medewerkers. Tevens werd de zogenoemde ‘inhuurketen’ in kaart gebracht. Ook heeft De Bespaarders een nulmeting gehouden resulterend in een score van klanttevredenheid over de bestaande situatie.

Op basis van de rapportage van De Bespaarders heeft de klant inmiddels stap 1 van het optimalisatietraject gezet, namelijk het strakker organiseren van het inhuurproces en onnodige dubbelingen eruit gehaald, hetgeen direct resulteert in een besparing van 16% op de inhuurkosten van extern personeel, mét dezelfde score op klant- en leverancierstevredenheid.

Ook eens vrijblijvend met ons sparren over uw flexibele schil? Wij spreken u graag.

Besparen kan ook leuk zijn.