Scroll Top

Klantcase: Besparen op softwarelicenties bij een ziekenhuis

De Bespaarders heeft voor een ziekenhuisgroep met drie locaties een jaarlijkse besparing van 180.000 euro gerealiseerd na onderzoek te hebben gedaan naar de gebruikte software licenties. 

De ziekenhuisgroep heeft De Bespaarders gevraagd een onderzoek te doen naar de in gebruik zijnde licenties. De consultant van De Bespaarders is gestart met een uitgebreide inventarisatie van het aantal licenties dat totaal in gebruik was. Synchroon zijn interviews gehouden met diverse stakeholders binnen de organisatie om de gebruikerswensen in kaart te brengen. Op basis daarvan is een negental zogenoemde persona’s beschreven.

Aansluitend is aan de klant een rapportage opgeleverd met verbetervoorstellen. Deze voorstellen richtten zich op twee speerpunten: 1) de gebruikerswensen in combinatie met de optimale inzet van applicaties en licenties per gebruiker(sgroep) en 2) de realiseerbare technische optimalisaties. Denk daarbij aan het centraal aanbieden van een mailomgeving met bijbehorende licenties versus een decentrale omgeving met serverlicenties per locatie.

De Bespaarders is gevraagd om de verbeteringen ook daadwerkelijk door te voeren, hetgeen resulteerde in een jaarlijkse besparing van € 180.000,= en een toegenomen gebruikerstevredenheid.

Ook nieuwsgierig naar de status van uw licentiestructuur en de realiseerbare besparing? Wij adviseren u graag.

Besparen kan ook leuk zijn.