Scroll Top

Klantcase: Tevreden klanten én meer opbrengsten door invoering Zorg op Afstand

Een organisatie actief in de ouderenzorg met meerdere locaties, 15.000 cliënten en circa 3.000 medewerkers heeft De Bespaarders gevraagd een business case te maken voor het invoeren van zogenoemd Zorg op Afstand. De vraag kwam voort uit enerzijds de wens het aantal contactmomenten met cliënten op niveau te houden en tegelijkertijd de werkdruk bij de medewerkers te verminderen. Secundaire doelstelling was om cliënten de mogelijkheid te bieden contact te onderhouden met mantelzorgers en familie. 

Een consultant van De Bespaarders heeft interviews gehouden met alle betrokkenen: zowel directie, zorgmanagers, zorgverleners, als cliënten zelf en mantelzorgers. Op basis hiervan heeft onze consultant samen met de klant een business case opgesteld en is aan de directie het advies uitgebracht te starten met de uitrol van 250 tablets en het implementeren van een specifiek Zorg op Afstand platform. De directie heeft dit advies overgenomen. De consultant van De Bespaarders is gestart met een plan van aanpak en heeft de volledige implementatie begeleid.

De doelstellingen van de onderliggende business case zijn ruimschoots behaald en zullen de zorginstelling jaarlijks een enorm financieel voordeel opleveren (details op aanvraag), ook omdat andere diensten via het platform eenvoudiger en efficiënter aan de cliënten aan te bieden zijn.

Minstens zo belangrijk: de eenzaamheid onder ouderen loopt terug, omdat het laagdrempelige en gebruiksvriendelijke karakter van het geïmplementeerde platform ervoor zorgt dat deze ook daadwerkelijk veelvuldig wordt gebruikt.

Ook nieuwsgierig naar wat het invoeren van Zorg op Afstand u en uw cliënten kan opleveren? Wij adviseren u graag.

Besparen kan ook leuk zijn.